October 1, 2017

Snöskotrars nytta

Med syfte att verka i ett snölandskap kom snöskotern att bli ett populärt fordon i nordliga länder där snö förekommer större delen av året. I områden där snöskotern kallar man fordonet ofta för skoter, men man bör dock ändå inte förväxla denna med den traditionella EU-mopeden.

Användning

Idag har skotern många olika användningsområden. Bland annat är det vanligt förkommande vid rennäringen och används även flitigt vid stora kraftbolag, för röjning av kraftledningsgator och besiktning. Även inom statliga arbeten, som polis, militär och naturbevakare, i de nordliga delarna av landet har snöskotern kommit val till användning.

Snöskotrar körs oftast på skoterleder och används även ofta i samband med rekreation. Rekreationen har inneburit att mängder av turistanläggningar byggts upp i de nordligare inlands delarna av Sverige. I och med detta har även ett flertal skoterrelaterade aktiviteter utvecklats, som till exempel skoteruthyrningar och guidade skoterutflykter – även kallade skotersafari. Dessutom används snöskoter idag även som ett tävlingsredskap.

Som man märker spelar snöskotern en betydande roll för många i de mer nordligare snölandskapen i Sverige.

Snöskoter och renskötsel

Snöskotern har kommit att bli ett mycket viktigt redskap för renskötare, som idag använder fordonet vid renskötsel. Det var i slutet av 1960-talet som man började använda skotern, men det dröjde ytterligare 10 år innan man kunde använda den som ett arbetsbesparande redskap. Innan man använde skotern som var det skidor och vallhundar som gällde vid renskötseln, men dessa metoder krävde fler renskötare och det var svårt att ha större hjordar. Snöskotern gjorde det däremot möjligt för renskötarna att på en större yta kunna valla sina renar, vilket resulterade i att man kunde börja utöka hjorden och dessutom vara färre skötare ute på palts.

Snöskoter och statliga arbeten

I ett snölandskap kan det vara svårt för vanliga fordon att ta dig fram. Is och halka är vanligt och därför har statliga yrken under flera år använts sig av skotern. Resultatet att snabbt kunna ta sig fram har gjort att bland annat brottsstatistiken minskat i mer snökorrupta områden. Även liv har kunnat räddas tack vare användningen och utvecklingen av snöskotern.

Snöskotern som tävlingsredskap

Idag används snöskotern även som ett tävlingsredskap. Inom sporten finns olika grenar men de mest omtalade och populäraste är skotercross, enduro, Backe och Dragrace. Intresset för dessa snöskotersporter har vuxit markant runt om i norden men i Sverige är det främst Skicross, enduro och backe som regerar. Skotersporter finns även runt om i världen och är störst i Nordamerika.