September 30, 2017

Skotersporter

Intresset för snöskotersporter har under åren ökat och idag är sporten en året-runt-sport. I Sverige är det Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet SVEMO som ansvarar för de olika tävlingsarrangemangen inom snöskotersporten.

Snöskotersporten är en motorsport som inspirerats av den traditionella motorcykelsporten. Idag finns det fyra grenar inom snöskotersporten och dessa går under benämningarna Skotercross, Enduro, Backe och Dragracing. De två sista nämna grenarna är de minst förekommande och kan uppfattas som okända för många, men ändå grenar som utvecklats med tiden.

Skotercross

Den mest förekommande av de fyra grenarna är skotercrossen. Tävlingsformen bygger på att upp till 16 förare tävlar mot varandra på en kilometerlång bana där både hopp, snäva kurvor och raka partier förkommer. Under loppet kommer förarna att köra ett förutbestämt antal med varv och som man kan förstå blir banan efter ett tag ordentligt gropigt. Därför krävs det att förarna både har en god fysik samt ett gott psyke när man tävlingar i denna gren.

Skotercrossen är dessutom indelade i flera olika klasser där den högsta klassen kallas för Pro Open. I denna klass deltar trimmade och modifierade maskiner och de enda begräsningarna som finns här är vissa säkerhetsdetaljer, ljudnivån samt att tvåtaktsmotorn inte får överskrida 600-kubik. Annars är det standardklassen Pro Stock som gäller och den ända skillnaden från Pro Open är att inga trimmade eller modifierade fordon är tillåtna.

I Europa är det Sverige, Finland och Norge som dominerar sporten och sporten har sina egna mästerskap som Världsmästerskap, Europamästerskap och nordiska mästerskap. I Sverige har vi även det svenska mästerskapet.

Förutom i Europa förkommer även skotercrossen i Nordamerika. Dock är den nordamerikanska skotercrossen inte med i det internationella motorcykelförbundet och skiljer sig därför från den europeiska varianten.

Enduro

Enduro för snöskotrar verkar på liknande sätt som den traditionella motorcykelenduron, bortsett från att man kör i snö. Även denna gren är indelade i olika klasser kallade Typ 1, Typ 2 och Endurosprint.

Typ 1 innebär att man kör en banlängd på minst 100 kilometer som inkluderar två eller fler specialsträckor. Här gäller det att ta sig runt banan på kortast tid.

Klass Typ 2 kör på en sluten bana och kan köras i två delmoment med uppehåll. Endurosprinten är en kortare variant av Typ 2 där bakvarven inte får överskrida 50 km.

Backe

Tävlingsgrenen backe innebär att de tävlande inte kör efter varv utan tävlingen arrangeras på en bana där starten har en betydligt längre höjd än målgången. Här gäller det för de tävlande att snabbast ta sig upp för backen och den som når toppen/målgången först är segraren. Likt de övriga snöskotergrenarna är även backe indelade i olika klasser: Hillcross, Hilldrag och Hillclimb.

I Hillcross är det max 6 startande och målet är att vara först i mål på en brant bana med både utmanande hopp och kuperade partier.

I Hilldrag är det också max 6 startande men här är banan relativt slät men med vidare kurvor.

Hillclimb är den enda av de tre klasserna där hastigheten inte är det avgörande utan här är gäller det att ta sig längst.